Restrukturyzacja w firmie - co warto o niej wiedzieć?

Restrukturyzacja w firmie - co warto o niej wiedzieć?

Widmo utraty dorobku całego życia do niedawna było zmorą każdego borykającego się z

finansowymi problemami przedsiębiorcy. Dziś, dzięki zaprowadzonym w prawie zmianom,

właściciele zagrożonych upadłością firm mogą ubiegać o pomoc w ratowaniu swojego biznesu.

Wszystko to dzięki procesowi restrukturyzacji.

Rynek światowy a spłata zobowiązań

Prowadzenie biznesu wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, nie tylko wobec klientów, ale także

wobec zatrudnianych w przedsiębiorstwie pracowników oraz współpracujących z nim

kontrahentów. Sposób, w jaki wywiązujemy się z podjętych na początku i w trakcie działalności

firmy zobowiązań, także finansowych, świadczy o naszej rzetelności i maluje nasz wizerunek w

oczach biznesowych partnerów. Niestety, nie zawsze wszystko układa się po naszej myśli. Sytuacja

gospodarcza kraju, zmiany na ogólnoświatowym rynku, nowa konkurencja – wszystko to

pozostawia ślady na prowadzonym przez nas biznesie i znacząco obniża zyski, przez co wpływa na

terminowość spłat zaciągniętych przez nas na poczet działalności różnego rodzaju kredytów.

Zmiany te mogą być na tyle dotkliwe, że odstąpienie od dalszych działań i ogłoszenie upadłości

wydaje się jedyną opcją. W takim momencie warto przemyśleć skorzystanie z wyjścia awaryjnego,

jakim jest restrukturyzacja finansowa firmy.

Czym jest restrukturyzacja i gdzie szukać wsparcia?

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa to planowe działanie, mające na celu podniesienie wydolności

finansowej firmy, poprzez głęboką, opartą na analizie aktualnej sytuacji, reorganizację jej struktur.

Działanie to wiąże się z burzeniem dotychczasowego porządku i wdrażanie nowych zasad,

mających pobudzić przedsiębiorstwo do rozwoju lub uchronić je przed upadłością i skutkujących

utrzymaniem się firmy na rynku. Oczywiście, podczas wdrażania kolejnych procesów naprawczych

nie da się uniknąć trudnych decyzji. W podjęciu tych, które są niezbędne dla dalszego

funkcjonowania biznesu, mogą pomóc doradcy restrukturyzacyjni.

Wsparcie ze strony zespołu, w skład którego wchodzą znawcy prawa upadłościowego, specjaliści

do spraw zarządzania oraz zespół doświadczonych adwokatów i radców prawnych, będzie

nieocenioną pomocą dla każdego walczącego o swoją firmę przedsiębiorcy.

Wsparcie interesu dłużnika i wierzyciela

Poszukujący wyjścia z trudnej sytuacji nie tylko dłużnik, ale też wierzyciel, może zwrócić się o

pomoc do specjalisty, posiadającego niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie prawa

upadłościowego, który dokona rzetelnej oceny sytuacji i pomoże podjąć stosowne do zaistniałych

okoliczności kroki. Takie usługi świadczy skuteczny adwokat Szczecin.

Korzystający z porady adwokata mogą liczyć nie tylko na jego fachową poradę, ale także na pomoc

w tworzeniu pism procesowych, wsparcie w negocjacjach oraz reprezentację przed sądem.