Jakie są konsekwencje udostępniania zdjęć bez zgody autora?

Jakie są konsekwencje udostępniania zdjęć bez zgody autora?

Internet jest globalną wioską – zadziwiające więc, jak wielu internetowych twórców podejmuje ryzyko i wykorzystuje zdjęcia i pliki dźwiękowe bez zgody autora. Czy wiesz jakie kary grożą za naruszanie praw autorskich? Dziś opowiemy o konsekwencjach prawnych, jakie grożą za używanie cudzej sztuki we własnych materiałach bez zgody ich autora.

Kiedy mamy do czynienia z naruszeniem praw autorskich?

Z naruszeniem praw autorskich mamy do czynienia w sytuacji, w której nasze dzieło zostało wykorzystane bez naszego pozwolenia oraz zgody i niezależnie od tego, czy uzyskała dzięki temu jakąkolwiek korzyść majątkową. Poprzez dzieło rozumiemy wszelkie dobra, utwory i inne dzieła wytworzone przez danego twórcę – czyli na przykład utwory muzyczne, zdjęcia czy obrazy. Może być to więc utwór wykorzystany w reklamie jakiejś firmy lub zagrany w tle podczas vloga na YouTube. Może być to również nasze zdjęcie lub grafika wykorzystana jako tło na czyjejś stronie, lub w reklamie. Wyjątek stanowią dzieła, udostępnione za darmo na serwisach internetowych (w ich wypadku najczęściej publikacja wiąże się ze zgodą na darmowe wykorzystanie) oraz te, które udostępniłeś osobiście.

Naruszanie praw autorskich a przepisy polskiego prawa

W myśl przepisów polskiego prawa (art. 116 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych), za naruszenie praw autorskich grozi kara więzienia od 6 miesięcy do nawet 5 lat. Wysokość tej kary jest uzależniona od szkodliwości danego czynu oraz od tego, czy naruszenie to stało się źródłem dochodu dla osoby oskarżonej. Dodatkowo art. 79 prawa autorskiego głosi, że osoba, która padła ofiarą naruszenia, ma prawo domagać się dwukrotności stosownego wynagrodzenia za swoje dzieło. Jeżeli czyn został popełniony z premedytacją przez osobę oskarżoną, to w takiej sytuacji osoba poszkodowana może ubiegać się trzykrotności stosownego wynagrodzenia.

Padłem ofiarą naruszenia praw autorskich – co zrobić?

Jeżeli padłeś ofiarą naruszenia praw autorskich, to koniecznie skontaktuj się z prawnikiem. Tego rodzaju sprawa może zakończyć się ugodą lub rozprawą na sali sądowej – zakończenie postępowania jest jednak w znacznej większości przypadków korzystne dla strony poszkodowanej. W wypadku wygranej sprawy możesz otrzymać zadośćuczynienie wynikające z przepisów polskiego prawa oraz dodatkową rekompensatę ustaloną w trakcie postępowania. Jaki prawnik zajmuje się dochodzeniem praw autorskich? Taką sprawę poprowadzi dla Ciebie każda doświadczona kancelaria. Prawa autorskie a konkretniej ich lekceważenie są łatwe do udowodnienia. Przecież firma nie wyprze się billboardu, na którym widnieje reklama z ich logiem i wykonanym przez Ciebie zdjęciem w tle!